TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER
PLANLAMA VE PROJE ÖNCESİ HİZMETLER 
 • Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirmeleri
 • Jeodezi ve Topografik Etütler
 • Güzergâh Seçimleri
 • Arazi Kamulaştırma Planları
 • Jeoteknik Değerlendirmeler
 • Jeolojik Etüdler
 • Ruhsat İşlemleri için Danışmanlık Hizmetleri
 • Teknik Personel Eğitimi
 • Kamusal ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi
 • Master Planlar
 • Yatırım Planlarının Saptanması
 • Fizibilite Etüdleri
 •  
     
  UYGULAMA VE UYGULAMA SONRASI HİZMETLER 
 • Zaman Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İnşaat Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Saha Kontrollük Hizmetleri
 • Proje Kontrollük Hizmetleri
 • Yapıldı (As-Built) Projelerin Hazırlanması
 • Kabul ve Muayene Hizmetleri
 • Deneme ve İşletmeye Alma Hizmetleri
 • İşletme ve Bakım El Kitaplarının Hazırlanması
 • İşletme Danışmanlığı ve Destek Hizmetleri
 • Kusur Sorumluluk Süresi Kontrollük Hizmetleri
 • Sözleşme Görüşmeleri Safhasında Danışmanlık Hiz.
 • Proje Yönetimi
 •  
     
  PROJELENDİRME HİZMETLERİ 
 • Temel ve Detay Mimari ve Mühendislik Tasarımları
 • Altyapı Projeleri
 • Hidrolik
 • Borulama
 • Restorasyon Projeleri
 • Proses Dizaynı ve Kontrolü
 • Enstrümantasyon Projeleri
 • Kamu Binalarının Güçlendirme Projeleri
 • Sismik Yalıtım Uygulamaları
 •  
     
  İHALE AŞAMASI HİZMETLER 
 • Proje Değerlendirme Hizmetleri
 • Yeterlilik, İhale ve Sözleşme Doküman Hazırlanması
 • Keşif-Metraj
 • Teknik ve İdari Şartnameler
 • Teklif Alma Şartnameleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Yeterlilik ve İhale Değerlendirme Hizmetleri
 • İhale Safhası Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Sözleşme Görüşmeleri Safhasında Danışmanlık Hiz.
 •