TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
ÇEVRE & SU
TÜMAŞ’ın son yıllarda önem verdiği sektörlerin başında Çevre – Su Projeleri gelmektedir. Çevre ve su projeleri kapsamında TÜMAŞ planlama ve fizibilite çalışmaları da dahil olmak üzere bir çok projeye imza atmaktadır. TÜMAŞ, drenaj ve taşkın kontrolü, hidrolik yapılar, sulama sistemleri, hidrojeoloji, içme suyu temini, arıtma tesisleri planlama ve tasarım hizmetleri ile atık su ve katı atık yönetimi gibi çevre - su sorunları ile ilgili tüm alanlarda mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

TÜMAŞ altyapı ve çevre projeleri kapsamında;
  • İçme suyu ve Atık su Arıtma Tesisleri
  • İçme suyu Temini ve Dağıtımı Sistemleri
  • Atık su ve Yağmursuyu Sistemleri
  • Sulama ve Drenaj Sistemleri
  • Tarımsal Kalkınma Projeleri
  • Sanayi Atıklarının Arıtılması ve Depolanması
  • Katı Atık Yönetimi
alanlarında mühendislik, danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermektedir.

TÜMAŞ çevre-su sektörü kapsamında bünyesinde, inşaat, hidrolik, mekanik ve elektrik mühendislerinden oluşan multidisipliner bir ekibe sahiptir. Mevcut kadrosu ile günümüzde özellikle yurtdışı finansmanı ile sağlanan çevre ve su sektörü mühendislik ve müşavirlik projelerinde uluslararası firmalar ile birlikte kurduğu konsorsiyumlar ile hizmet vermektedir. Ayrıca T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye’de yaklaşık 1 milyon hektarlık alanda 4 Bölgede gerçekleştirilen ve ülkemizdeki Tarım Reformu için büyük önem arz eden Arazi Toplulaştırma ve TİGH Müşavirlik Hizmetleri Projeleri TÜMAŞ tarafından yürütülmektedir. Söz konusu projeler kapsamında; mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, sayısallaştırma ve harita işleri, blok planlarının yapılması, mülakat değerlendirilmesi, parsel listelerinin tanzimi ve planlamalarının onaylanması, toprak etütleri, sosyal etütler, harita – aplikasyon, inşaat işleri (yol, atıksu, içmesuyu, sulama, drenaj, sanat yapıları), elektrik-mekanik imalatları ile tarla içi geliştirme hizmetlerine ait kontrollük hizmetleri yer almaktadır.