TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
TARİHÇE

Türk Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi 1969 yılında Devlet Planlama Teşkilatının öncülüğünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Azot Sanayi T.A.Ş. (TÜGSAŞ), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker Sigorta A.Ş. ve Danimarka’da kurulu Haldor Topsoe A/S firmasının katılımlarıyla 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden yararlanılarak kurulmuştur.

Bugün şirket sermayesinin % 51’i özel sektöre ait olup, kamu kuruluşlarına ait  % 49’luk sermaye payı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kararı ile 2001 yılında Sümer Holding A.Ş.’ye devredilmiştir.

TÜMAŞ kuruluş amacını; ihtisas sahibi uluslararası mühendislik kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türk Mühendisliği’nin bilgi ve birikiminin arttırılması, ihtiyaç duyulan know-how ve teknoloji transferinin sağlanması ve bu suretle yerli mühendislik kapasitesini mühendisliğin tüm alanlarında uluslararası düzeyde hizmet verebilecek seviyeye ulaştırılması olarak belirlemiştir.

Bu amaç doğrultusunda TÜMAŞ, 1969 yılından bugüne dek gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında başarıyla tamamlanan 1000’e yakın projeyle Türk Mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesinde önderlik rolünü sürdürmüş; güçlü mali yapısı ve 700’ü aşkın uzman kadrosuyla ihtiyaç duyulan bütün mühendislik ve müşavirlik branşlarında uluslararası düzeyde hizmet veren “Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Firması” sıfatını kazanmıştır.

TÜMAŞ, bugün; 

  • Dünya Bankası (WB) 
  • İslam Kalkınma Bankası (IDB) 
  • Avrupa Birliği (EUROPEAID, CFCU)
  • Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
  • Suudi Kalkınma Fonu (SDF) 
  • Kuveyt Fonu (KFAED)
  • Asya Kalkınma Bankası (ADB)
  • Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
gibi uluslararası finansman kuruluşlarınca finanse edilen önemli yatırımlarda görev almış ve almaktadır.


1969 Yılından Bugüne...