TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
Kalite

Şirketimizin üstlendiği misyondan ve vizyondan hareketle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak KALİTELİ HİZMET ÜRETMEK Şirketimizin temel ilkesidir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli standart ve uygulamada uluslararası mühendislik ve müşavirlik ilkelerine bağlı olmak kaydıyla;
 
 • Küreselleşmekte olan dünyamızda müşterilerimizin güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, müşteri şartlarını yerine getirmek ve müşteri beklentilerini aşmak için gerekli yatırım, koordinasyon ve destek programları ile kalitenin sürekli geliştirilmesi,
 • Kalite ve müşteri tatmininin sürekliliği için çalışanların kalite bilincinin üst seviyelerde gerçekleşmesi ve geliştirilmesine dayalı eğitim ve teşvik programlarının oluşturulması, iş tatminlerinin sürekli geliştirildiği, başarının paylaşıldığı, katılımcı, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması,
 • Süreç performansını ve dolayısıyla da şirketimizin genel performansını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) prensibinin titizlikle uygulanması,
 • Hizmet yaratma sürecinde rol alan tüm tedarikçiler ile karşılıklı güvene, personel kapasitelerinin bilinme derecesine ve birbirimizin kalite kültürlerini anlamaya özen gösterilmesi, etkinliği ve verimliliği iyileştirmek için ortak süreçler kullanabilmek amacıyla ittifaklar kurulması, bilgi teknolojisi v.b. malların ve hizmetlerin satın alınmasında uzun dönemli tedarikçi ilişkilerine değer verilmesi,
 • Yaşadığımız doğal çevreyi ona zarar verebilecek her türlü etkenden korumamız gerektiğinin bilinciyle, çevreyi korumaya yönelik en uygun malzeme ve tekniklerin seçilmesi temel prensibimizdir. Bu konuda ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun tedbirlerin ve gerekliliğin yerine getirilmesi, şirket politikamızdır.

Şirket Yönetimi MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'nin sürekliliğini sağlamayı, ISO 9001:2000 esasları doğrultusunda KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ'nde sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan kaynakların kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarını destekleyecektir. Tüm Yönetici ve çalışanlarımız KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ'nin ilke ve prosedürlerine uymak zorundadırlar.


Bu politika T.C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasalarına ve Mevzuatlarına uygun olarak, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından çalışılabilir bir iş ortamında olmalarını temin için oluşturulmuştur. Bu politika gereklerinin yerine getirilebilmesi ve hedef ve taahhütlerin başarılabilmesi Genel Müdürden en alt birim çalışanına kadar katılımla mümkün olacaktır.
Yukarda belirtilenler doğrultusunda TÜMAŞ A.Ş  ISG politikası;
 
 • Gerçekleştirdiği İnşaat ve taahhüt işleri ve de mühendislik, müşavirlik, kontrollük (proje ve saha kontrollüğü) araştırma ve fizibilite etütleri, projelendirme ve detay mühendislik hizmetleri konusunda, projelerini uygulamaya koyarken çalışanların sağlığını; güvenli ortamlar hazırlayarak sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulamayı,
 • Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktalarının tespit edilerek, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayarak İş kazalarını ve riskleri önlemeyi ve yok etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini sağlamayı,
Çalışma Bakanlığı Mevzuatları içinde yer alan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve  İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkında Tüzük içerisinde belirtilen gerekleri yerine getirileceğini, bu politikanın uygun zaman aralıklarında ya da gerektiğinde gözden geçirileceğini ve bu yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi beyan eder. 


TÜMAŞ A.Ş, gerçekleştirdiği İnşaat ve taahhüt işleri ve de mühendislik, müşavirlik, kontrollük (proje ve saha kontrollüğü) araştırma ve fizibilite etütleri, projelendirme ve detay mühendislik hizmetleri konusunda, attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde,
 
 • Çevrenin en az oranda etkilenmesini ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul etmeyi,
 • Mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uyarak, proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmayı,
 • Her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmayı taahhüt etmektedir.