TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
BAŞKANIN MESAJI
TÜMAŞ A.Ş. MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNDE YARIM YÜZYILA YAKIN TECRÜBE

Türkiye ve dünya literatüründe  KÖİ/PPP terminolojisi henüz mevcut değilken, 1969 yılında, %51 özel, %49 kamu iştirakiyle kurulan teknik hizmet sektöründeki ilk kuruluş.

TÜMAŞ  merhum 8.Cumhurbaşkanımız Sn.Turgut Özal (dönemin DPT Başkanı) tarafından Türkiye’nin öncü mühendislik, mimarlık, müşavirlik şirketi olarak kurulduğundan beri çok önem verdiği bu öncülük misyonunu büyük bir özenle sürdürmektedir.

Bu misyon;ihtisas sahibi uluslar arası mühendislik kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türk Mühendisliği’nin bilgi ve birikiminin artırılması, ihtiyaç duyulan know-how ve teknoloji transferinin sağlanması ve böylece yerli mühendislik kapasitesini mühendisliğin tüm alanlarında uluslar arası düzeyde hizmet verebilecek seviyeye ulaştırmak olarak özetlenebilir.

Bu anlayışın en yakın zamandaki örneği olarak TÜMAŞ’ın ,dünyaca bilinen Avrupalı firmalarla oluşturduğu bir İş Ortaklığı kapsamında Türkiyede’ki nükleer enerji sektöründe ihalelere katılmasını gösterebiliriz. Buradaki amaç sadece nükleer enerji sektöründe milli mühendislik müşavirlik birikimini sağlamak değil; bunun yanı sıra ilgili resmi kuruluşlarımıza nükleer enerji sektöründe uluslar arası geçerliliği olan güvenilir bir insan kaynağı ve veri tabanı oluşturmaktır.

Bu misyon çerçevesinde; 1000’i aşkın eğitim, enerji, güvenlik, sağlık, ulaştırma, tarım, askeri , proje ve yatırımı tamamlayan TÜMAŞ yerli ve bilhassa da A.B. başta olmak üzere A.B.D. Orta Asya ve Uzak Doğu yabancı ortaklarıyla işbirliği ve/veya ortaklık içerisinde olmuştur. Bu projelerin tamamlanmasında milli kaynakların yanı sıra ; üyesi veya kayıtlı olduğu; Dünya Bankası,Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Suudi Kalkınma Fonu, Kuveyt Fonu, Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı gibi uluslar arası kuruluşların finansman kaynaklarından da yararlanmıştır.

800 kişilik çoğunluğu teknik personel; Ankara Merkez, İstanbul Avrupa(2) ve Anadolu yakalarındaki üç yönetim yerleşkesi; Türkiye’nin hemen her il,ilçe ve beldesinde şantiyeleriyle; Srilanka’dan, Somali ve Yemendeki projelerine; A.B. , A.B.D., Uzak Doğu, Orta Asya’dan İş Birliği Anlaşması imzaladığı iş ortaklarıyla, üyesi olduğu ve/veya kayıtlı olduğu uluslar arası finans kuruluşlarıyla ve en önemlisi hiç kaybetmediği öncülük ruhuyla;

Tümaş 50. yılına doğru güvenle yürümektedir; Güç birliği yapalım, bu yürüyüşte sizler de bize katılın...

Fehmi Zafer HEPERLER