TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
İzmit - Çorlu ve Çorlu - Saroz Akaryakıt Boru Hattı Ile Muhtelif POL Tesisleri Projesi
İdare: MSB İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi
Proje Süresi: 2010 - 2012
Yer Tekirdağ - Kocaeli - İstanbul -
      
DİĞER PROJELERİMİZ

Projenin Kısa Açıklaması: Proje kapsamında Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi sorumluluğu altında bulunan İzmit - Çorlu ve Çorlu - Saroz Akaryakıt Boru Hattı güzergahında toplam 335 km akaryakıt boru hattı güzergah haritaları ile muhtelif POL Tesislerine ait vaziyet planlarının çıkartılması işlerine ait mühendislik hizmetleri yer almaktadır.

Projede yer alan tesisler aşağıda listelenmektedir:
 • Saroz - Çorlu ve Çorlu - İzmit arası Boru Hattı
 • Çorlu Tank Çiftliği ile Havaalanı arası Boru Hattı
 • 6 Adet Tank Çiftliği
 • 2 adet Pompa İstasyonu
 • 2 adet Skreyper İstasyonu
Proje kapsamında gerçekleştirilen hizmetler:
 • Projede yer alan tesislerin, TAKBİS’e uygun şekilde mevcut durumunun ölçülmesi
 • Akaryakıt boru hattının halihazır güzergah haritalarının oluşturulması
 • Boru hattının üzerindeki açıklıkların tespit edilerek, koordinatlarının belirlenmesi
 • Boru hattı üzerindeki işletme tesislerinin vaziyet planlarının çıkartılması
 • Boru hattı üzerine işaret taşlarının yerleştirilmesi
 • Boru hattındaki ölçü kutularının koordinatlandırılması ve katodik koruma değerlerinin tespiti
 • Güzergah haritasına; boru hattının geçtiği kadastro paftalarının ve varsa ilgili belediyelerden alınacak imar planlarının işlenmesi
 • Mevcut kamulaştırma haritalarının sayısallaştırılıp, ölçülen değerler ve kadastro paftaları ile karşılaştırılarak raporlanması
TÜMAŞ Sorumluluğu: Harita ve Tasarım Hizmetleri