TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
İstanbul Genelinde 2. Grup Meydan ve Sahil Düzenleme Projeleri
İdare: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Süresi: 2014 - 2016
Yer İstanbul
      
DİĞER PROJELERİMİZ

Projenin Kısa Açıklaması: Projenin amacı Altyapı Projeler Müdürlüğünün geliştireceği yatırım projelerine ait; her türlü mühendislik, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetler ile ilgili ihtiyaç duyulacak her ölçekte proje, fizibilite, topografik etüdler, jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması, her türlü rapor, veri, plan, teknik şartname, ihale dokümanının hazırlanması, bilgi transferi ve eğitim hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.
Söz konusu proje içeriğinde açık alan üstyapı projelendirme ve haritalandırma hizmetleri, aydınlatma ve sulama projelendirme hizmetleri, açık alan projelendirme ve haritalandırma hizmetleri, meydan düzenlemesi projelendirme hizmetleri ile altyapı projelendirme hizmetleri yer almaktadır.

Proje kapsamındaki temel tasarım hizmetler:
  • Açık alan peyzaj tasarım hizmetleri 2.350.000 m2 
  • Üstyapı tasarım hizmetleri 16.000 m2 
  • Meydan düzenleme tasarım hizmetleri 420.000 m2 

TÜMAŞ Sorumluluğu: Tasarım Hizmetleri