TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.
Gayrimenkul İşlemlerine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alım Projesi
İdare: T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Proje Süresi: 2013-2016
Yer Muhtelif
      
DİĞER PROJELERİMİZ

Projenin Kısa Açıklaması: Özelleştirme çalışmaları çerçevesinde; özelleştirme öncesinde veya özelleştirme kapsamında İDARECE öngörülen Türkiye genelindeki taşınmazlara ait araştırma-inceleme-değerlendirme çalışması ile özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine kullanım hakkı alınması öngörülen taşınmazlar ve özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan taşınmazlarla ilgili olarak; İDARECE iş teslimi yapılması halinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak;
  • Araştırma-İnceleme ve Değerlendirme Raporu Çalışmasının,
  • Harita Mühendisliği Etütlerinin,
  • Jeoloji-Jeoteknik Mühendislik Etütlerinin,
  • İmar Planı, Plan ve Tasarım Çalışmalarının,
  • Diğer Mühendislik (kıyı, ulaşım vb.) Etütleri, Analiz ve Projelerin,
  • Bilimsel Rapor ve Doküman Hazırlama İşlerinin
yürütülmesi ve gerekli görülen diğer çalışmaların yapılması hizmetleri.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek deniz yapıları;
  • İnebolu Limanı Batimetrik Ölçümler ve Haritasının Hazırlanması İşi
  • Taşucu Limanı Batimetrik Ölçümler ve Haritasının Hazırlanması İşi
 TÜMAŞ Sorumluluğu: Tasarım Hizmetleri